top of page

Reset
 Z novim znanjem v drugačno življenje

Ste v obdobju, ko so konflikti, jeza ter fizične in psihične bolečine del vašega vsakdanjika? 
Je čas za Reset?

Reset je produkt sestavljen iz prepleta dveh metod, ki pripeljeta do novega pogleda na življenje, situacije v življenju ter medsebojne odnose. Odnosi nas zaznamujejo in oblikujejo skozi vse življenje, velikokrat pa se vzorci vlečejo iz generacije v generacijo (postavitev družine). Če želite prekiniti ponavljajoče se vzorce, oziroma jih vsaj prepoznati je reset prava izbira. Vsi se pa zavedamo, da prepoznava ni dovolj za spremembo v življenju, zato je del produkta tudi implementacija prepoznav in spoznanj v vsakdanje življenje, saj le s spremembo ravnanja lahko pridemo do drugačnih rezultatov (mediacija).

Bolečina in zamere, ki jo čutimo do določene osebe ali situacije ima lahko izvor popolnoma drugje. Ko stare s slike, ki jih imamo o določenih osebah zamenjamo z novimi, ali pogledamo z druge perspektive, se odnosi največkrat čudežno spremenijo.

 

Družinska postavitev temelji na  »Zakonu ljubezni«, ki pravi, da je treba spoštovati določena načela obnašanja in določene zakone, da bo ljubezen v družini ali katerikoli skupini tekla na zdrav način. V nasprotnem primeru pa, ko se ti zakoni kršijo, na primer, ko otrok nevede prevzame usodo enega ali obeh od staršev, lahko pa tudi drugih članov iz družinske matrice, pride do trpljenja in nesreče. Vsak član naše družine ima  posebno mesto in mora biti kot tako, spoštovano kot mesta 

vseh ostalih članov. Ko tak red vzpostavimo, vsak lahko zaživi svojo usodo in posledično svoje kreativno življenje. Preberi več...

Prepoznava situacij in spoznanj ni dovolj za rešitev spora. Do sprememb na podlagi spoznanj velikokrat ne pride, ker si obe strani nemalokrat želita še naprej živeti skladno s svojim življenjskim slogom, vzpostavljenimi rutinami ter nenazadnje prepričanji in vrednotami. Na tem mestu na pomoč priskoči mediacija. To je oblika alternativnega reševanja sporov, kjer nam strukturirano pomaga nevtralna tretja oseba - mediator. Ta s svojim delovanjem pomaga doseči sporazum, ki spor rešuje in na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti, zlasti z vidika prihodnjega sodelovanja. Z mediacijskimi tehnikami, proučevanjem konflikta, proučevanjem psihologije posameznika ter študiranjem pravnih norm, mediator usmerja udeležence do rešitve in dogovora usmerjenega v prihodnost. 

1) KATERA TEMATIKA JE LAHKO PRIMERNA ZA PROGRAM RESET

- ožja družina (oče, mama, otroci)

- partnerstvo

- sestavljene družine

- dedovanje

- medgeneracijska razmerja

- spori med brati in sestrami

 

2) KDO SO UDELEŽENCI

- partnerja

- starši in otroci

- bodoči dediči

- stari starši

- sorodniki

 

3) KAJ SO POSEBNOSTI PROGRAMA RESET

 

“RESET - Z novim znanjem v drugačno prihodnost” je preplet dveh pristopov, ki stremita k istemu cilju. Z enim pristopom dosežemo bistveno globlje vpoglede v situacijo, z drugim pa implementacijo prepoznav in spoznanj v vsakdanje življenje. Končni cilj pa je, da z novim pogledom na trenutno situacijo zaživimo drugačno prihodnost.  

ZavodCenter_logo_color_black.png
bottom of page