top of page

O Metodi

(Povzeto po knjigi Anje Petrović; Tesla metamorfoza - Za zdravljenje in evolucijo)

Tesla metamorfoza

Sama metoda je relativno »mlada«, saj jo je utemeljiteljica Anja Petrović začela izvajati šele leta 2010. Samo poimenovanje tega zdravljenja je bilo spontano.

 

Kako se je začelo? Tistim, ki so jim te stvari bližje povem, da je v mislih zaslišala sporočilo »Tesla zdravljenje«, za tiste, ki pa v te stvari ne verjamejo, pa naj bo, da je ime pač tako, kot je in kasneje se je izkazalo, da ima nekakšno povezavo z Nikolo Teslo. Še pred tem je Anja dobila kanalizirano sporočilo preko mladega dekleta iz Srbije. Sporočilo je prihajalo od Estele z ozvezdja Grui. Nekateri ljudje so že razvili sposobnost, da lahko komunicirajo z energijami, oziroma bitji iz drugih dimenzij. Nekaterim se to še zdi nemogoče, ali malo verjetno. Sicer pa, ko smo že ravno pri tem, lahko omenim, da  je o teh stvareh govoril že Nikola Tesla in je zapisano v njegovi biografiji (Nikola Tesla - Izumitelj za tretje tisočletje). Povedal je, da je vsak dan v kontaktu z osebami iz drugih dimenzij, da so tam, kjer oni prebivajo, prav tako cela mesta in države kot pri nas. To že takrat ni bila nobena skrivnost, le malo se je o tem govorilo. V tistem času je bila ta punčka stara 16 let in je mamo prosila, naj preko spleta poišče Anjo Petrović ter ji preda sporočilo, ker ji je tako naročila Estela. 16 letna deklica Anje prej ni poznala, niti ni nikoli slišala zanjo.

 

Estela v kasnejših kanaliziranih sporočilih pove, da energijsko polje metamorfoze ustvarja energijske valove v človeških celicah, ki sprožijo rekonstrukcijo vseh trinajstih verig DNK. 

 

Da, prav ste prebrali! Po Estelinih pričanjih so bitja, ki so nekoč živela na Zemlji, imela 13 verig DNK, od katerih je danes ostala samo ena. Skozi čas so močni magnetni valovi iz vesolja ter asteroidi, ki so padli na Zemljo, spremenili magnetno polje na Zemlji in verige so počasi začele razpadati. Človeštvo je postalo vse bolj umsko razvito, duhovni razvoj pa je počasi krnel. Verige DNK so izginjale, doktrine so tonile v pozabo, krepil pa se je razvoj uma. Prejšnje število DNK verig (13), pa je omogočalo izvajanje veščin, ki smo jih nekoč obvladali, danes pa veljajo za pozabljene.

Slika 13.jpg

Teorija o trinajstih verigah DNK danes še ni znanstveno dokazana, vendar skupina ruskih znanstvenikov pod vodstvom dr. Pjotra Garjajeva raziskuje 90 % elementarnih struktur DNK, ki jim pravijo »odpadni DNK«. Raziskave kažejo, da tako imenovana odpadna DNK, sploh ni odvečni ostanek evolucije, ampak celični zapis o razpadlih verigah DNK.

 

Kaj ima Tesla metamorfoza skupnega z Nikolo Teslo?

Teslov ojačevalnik z dodatno tuljavo oddaja določene valove, ki so jih poimenovali kot Tesla valove. Ne gre za frekvenčno valovanje, ampak je v tem primeru primernejša beseda – valovi skalarnega polja, oziroma tako imenovanega biopolja ali aktivnega etra, s katerim se je veliko ukvarjal Tesla. Ljudje z zunajčutnimi zaznavami to polje opisujejo kot meglo v različnih barvah, za tiste, ki take zaznave niso zmožni, pa je na voljo PIP (polikontrastna interferenčna fotografija) kamera, ki pokaže, kaj taki ljudje vidijo. Za primerjavo so posneli polje, ki ga ustvarja Teslov ojačevalnik z dodatno tuljavo in slike med terapijo Tesla metamorfoze. Ugotovili so, da se v obeh primerih pojavi purpurna barva, ki predstavljajo Teslove valove. 

 

Profesor dr. Ljubo Ristovski, z beograjskega inštituta za bioenergijo je dejal, da so PIP fotografije nesporen dokaz, da je energija uporabljena pri Tesla metamorfozi, enaka frekvencam Tesla valov. Po njegovih besedah naj bi PIP kamera Tesla valove posnela samo pri Tesla metamorfozi, ne pa tudi pri drugih načinih energijskega zdravljenja.

Slika 16.jpg

Tukaj lahko vidite dve sliki. Obe sta posneti s PIP kamero. Purpurna barva med terapijo Tesla metamorfoze predstavlja Tesla valove (večja slika). Enak odtenek barve opazimo okrog Teslovega ojačevalnika z dodatno tuljavo (slika levo zgoraj).

V članku Skrivnosti Tesla valov, inženir Marjanović pojasni: »Tesla valovi so nosilec kvantne informacije. Od frekvenčnega valovanja se ne razlikujejo samo po frekvenci, ampak tudi po energijski strukturi in obliki. Gre za bogatejšo, večdimenzionalno obliko energijske vibracije. V našem kvazi-resničnem prostoru, ki ga opredeljujemo s tremi prostorskimi dimenzijami in eno časovno, jih ne moremo zaznati. Lahko jih

vidimo samo kot njihovo lastno senco bodisi v obliki elektromagnetnih valov, ki se nenavadno širijo, lahko v obliki podolžnih valov, ali pa se kažejo kot nekakšni odkloni v gravitaciji«. V nasprotju s herčnimi valovi se Tesla valovi z razdaljo krepijo.

 

Kakšno zdravljenje je Tesla metamorfoza?

Številni menijo, da je Tesla metamorfoza energijsko zdravljenje. Takšen opis ni dovolj temeljit. Zakaj?

Kadar komuniciramo z besedami, smo omejeni in kot v vseh drugih položajih, moramo tudi tu najprej opredeliti, kaj za nas pomeni energija. Če pogledamo v slovar fizikalnih izrazov, bomo našli zapisano: »Energija je sposobnost fizičnega sistema, da opravlja delo. Energija obstaja v različnih oblikah, kot so toplota, svetloba, kinetična ali mehanska energija, potencialna energija, električna energija in še vrsta drugih oblik.« Nedavno se je uveljavil izraz Univerzalna energija, ki ima zavest. Ko v tem primeru govorimo o zavesti, nimamo v mislih posameznikovega zavedanja, ampak bolj poglobljen vidik zavesti. V mislih imamo zavest, ki presega naš razum, v mislih imamo vesoljno zavest. Zavest, ki upravlja, razume in ustvarja ter dejansko postane vse, čemur pravimo resničnost. In tako, če bi že mogli opredeliti kakšne vrste zdravljenje je Tesla metamorfoza, bi lahko rekli, da gre za zdravljenje z energijo zavesti. Ko »zdravimo«, ne počnemo nič umskega. Ko »zdravimo«, se ne opiramo na svoj razum. Vse, kar se dogaja v procesu zdravljenja, zaenkrat še presega okvire našega razuma. Sam pa sicer menim, da bomo v skladu z našim duhovnim razvojem, nekoč verjetno razumeli več. Pri Tesla metamorfozi za umerjanje in kalibriranje energij ne skrbi človeški um, ki ravna po načelih logike, ampak višja inteligenca vesolja ter inteligenca strankinega telesa. Omenjeni obliki inteligenc sodelujeta in uravnovesita človeško telo. Zato je Tesla metamorfoza varna metoda, ki jo lahko uporabljamo pri dojenčkih, nosečnicah, oslabelih starejših, lahko jo uporabimo pri vsakomer in v vsaki situaciji.

Zdravimo, sem dal v narekovaje, ker dejansko nismo mi tisti, ki zdravimo, ampak zdravljenje omogoča višja inteligenca, ki ima mnogo imen za katere danes vemo da imajo isti pomen: Vesolje, aktivni eter, bog, ali pa preprosto – zavest. Skoraj zagotovo je ta zavest prisotna pri vseh alternativnih metodah zdravljenja, ki jim danes pravijo energijska zdravljenja.

 

Kakšna je torej razlika med različnimi načini "energijskega zdravljenja"?

V okvirih te neznansko mogočne zavesti obstajajo energija, resonanca, informacije in svetloba, ki imajo različen spekter frekvenc in gostot. Pri različnih metodah zdravljenja dostopamo do različnih spektrov, frekvenc in gostot. Tako pri na primer pri Reiki zdravljenju uporabljamo frekvence Reiki energije, pri zdravljenju z metodo Ponovne povezave uporabljamo frekvence ponovne povezave, pri Tesla metamorfozi pa med drugimi tudi tesla valovi, kjer pa ne govorimo več o herčnem valovanju ampak o skalarnem polju. Ko naša zavest doseže višjo raven zavedanja, imamo na voljo več tega.

Razlika med določenimi načini zdravljenja torej ni v tem, kako polagamo ali premikamo roke, temveč v tem, do katerih frekvenc in gostot energije dostopamo in komuniciramo z njimi.

 

Fotografije, posnete s PIP kamero med seansami, kažejo, da lahko pri Tesla metamorfozi poleg nekaterih drugih frekvenc in gostot energije dostopamo tudi do Tesla valov.    

 

Trije pristopi:

Obstajajo tri oblike uporabe Tesla metamorfoze:

 

 

Pri vseh je prisoten spekter frekvenc in gostot energije, vključno s Tesla valovi, ki so, tako trdijo znanstveniki, značilni za Tesla metamorfozo. Pri drugih znanih metodah zdravljenja jih na fotografijah, posnetih s PIP kamero, ni moč najti. Omenjeni trije načini zdravljenja se razlikujejo po namenu in načinu izvajanja. Predvsem od klientovih potreb in želja je odvisno, katera metoda bo uporabljena, kar pa se klient in terapevt preko pogovora dogovorita pred začetkom terapije.  

bottom of page